Statystyki


Tytuł Autor Ilość
Przetargi 2019 Teresa Tokarska 264
Ulgi w spłacie zaległości z tytułu najmu lokalu Sylwia Kabat 246
wniosek o najem lokalu Sylwia Kabat 234
Remont budynków Teresa Tokarska 208
Plan postępowań o udzielenie zamówień Teresa Tokarska 206
Remont budynków Teresa Tokarska 197
Przetargi 2020 Teresa Tokarska 190
Wymiana pokrycia dachowego Teresa Tokarska 146
Remont elewacji Teresa Tokarska 136
Sprawozdania finansowe Sylwia Kabat 128
wniosek o przedłużenie umowy najmu Sylwia Kabat 69
Dane IOD Sylwia Kabat 69
Deklaracja zgodnosci Administrator 66
Kryterium kwalifikujące do najmu lokalu Sylwia Kabat 62
2019 Teresa Tokarska 45